Drönarbild över höstskog

MOSSA - Modellering och skogsskadeanalys

Med hjälp av GIS-analyser och drönarteknik undersöker vi om det går att ta fram information om var i landskapet det är störst risk för angrepp av till exempel granbarkborre efter en sommar med lång torka.

Skogen spelar en nyckelroll i utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Klimatförändringen kommer att påverka skogen, bland annat genom ökad tillväxt. Det förändrade klimatet kommer också att innebära torkperioder vilket i sin tur leder till angrepp på skog av sekundära skadegörare.

Projektets ambition är att undersöka en metod som kan ge information om var i landskapet risken för angrepp av sekundära skadegörare, exempelvis granbarkborre, är som störst.

Metoden bygger på en modell byggd på geografiska data som kopplar till klimat, geologi, hydrologi och skog. Resultatet från GIS-analysen kommer att inventeras (stickprov) med drönare tillsammans med fältkontroll.

Projektet startade i mars 2019 och pågår till och med december 2019.

Medfinansiär är SMHI som utlyst medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-16