Forskarseminarium skogsproduktion

Fyra arbetsgrupper med deltagare från skogsbruket har tagit fram förslag på åtgärder som kan bidra till ökad skogsproduktion. Arbetet har gjorts inom ramen för projektet Samverkansprocess skogsproduktion. Den 20 mars 2018 samlades inbjudna forskare för att diskutera arbetsgruppernas förslag och om effekterna av dem är rimliga ur ett vetenskapligt perspektiv. De tog också upp hur åtgärderna påverkar andra intressen och samhällsmål.

Arbetsgruppernas presentationer på forskarseminariet den 20 mars 2018 på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm kan du läsa här.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05