Remissvar Skogsskötsel med nya möjligheter

Rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter som Samverkansprocess skogsproduktion arbetat fram var ute på remiss till den 12 februari 2019.

Här kan du läsa remissvaren.

  • Senast uppdaterad: 2019-03-06