En bandgående skotare som funkar fint på svaga marker, som kör i brant terräng

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat

Projektet är ett Interreg-projekt mellan Sverige och Norge. Syftet är att lägga grunden för ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, anpassat till klimatförändringarna.

Skogsbruk är en stor och viktig näring i både Jämtland/Västernorrland och Trøndelag i Norge, men trots den geografiska närheten sker väldigt lite kunskapsutbyte över gränsen. Traditionellt finns dock en gemensam syn på skogsbrukets årstidsvariationer och de problem som den pågående klimatförändringen skapar.

Projektet syftar till ett ökat kunskapsutbyte – dels över landsgränsen, men även mellan skogliga aktörer och organisationer inom Sverige och Norge. För att nå goda effekter i skogen, i form av minskade körskador och ett jämnare virkesflöde, krävs att alla anammar ny teknik och nya arbetssätt. Projektet ska sammanställa befintlig kunskap och sprida goda exempel i nära samarbete med skogsnäringen i regionen.

Temadagar och exkursioner skjuts upp

Med anledning av den pågående Corona-pandemin har vi fattat beslutet att ställa in alla temadagar och exkursioner som var planerade före sommarsemestern. Tills vidare låter vi skogsdagen den 19 augusti ligga kvar men även denna kan komma att flyttas fram beroende på hur situationen utvecklas. 

Alla inställda aktiviteter kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Projektet kommer att förlängas. Det är dock för tidigt att redan nu börja planera för nya datum med tanke på all osäkerhet som råder. Vi återkommer därför längre fram med nya datum.

Planerade aktiviteter 2020

  • 5 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Sollefteåtrakten INSTÄLLT
  • 12 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Stjødal/Verdal INSTÄLLT
  • 19 maj - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Svenstavik INSTÄLLT
  • 4 juni - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Gauldalen/Sødra Trøndelag INSTÄLLT
  • 16-17 juni - Seminarium och exkursion om drivning i brant terräng, lunch till lunch/eftermiddag, Indalen/Hammarstrand/Sundsvall INSTÄLLT
  • 19 augusti - endagsexkursion om drivning på svaga marker, Namdalen/Norra Trøndelag
  • 22-23 september - slutkonferens inkl kort exkursion, lunch till lunch/eftermiddag, Östersund INSTÄLLT
  • Senast uppdaterad: 2020-03-24