Vatten. Foto Michael Ekstrand

WAMBAF

WAMBAF står för “Water management in Baltic Forests”. Projektet pågick från mars 2016 till februari 2019. Nio partners från sex länder arbetade i projektet, däribland skogsinstitut och universitet, myndigheter och skogsbolag.

Projektets syfte var att minska utlakningen av näringsämnen och kvicksilver från skogsmark till vattendrag, sjöar och Östersjön.

WAMBAF fokuserade på tre ämnen som har stor påverkan på vatten:  kantzoner, diken och bäverdämmen. Inom projektet sammanställdes och utvecklades planeringsverktyg, filmer, goda exempel och en handbok. Demonstrationsområden inrättades i flera av Östersjöländerna och i dem hölls kurser där planeringsverktygen presenterades i fält. Över 600 personer deltog på kurserna med representanter från skogsbolag, myndigheter och ideella föreningar, samt skogsägare, jägare, forskare och studenter.

Du hittar filmerna, planeringsverktygen, handboken och rapporterna på projektets engelska webbsida. Följ länken som finns här i högerkanten.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-06