Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft

Skogsstyrelsen med flera myndigheter ska inrätta en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020.

Uppdragskälla: Regeringsuppdrag 2014-05-28

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05