Jämtlands skogsprogram ute på remiss

02 november - 02 november

Ett förslag till skogsprogram för Jämtlands län är nu ute på remiss. Sista dag att lämna synpunkter är den 2 november 2020.