Årskonferens: Nationella skogsprogrammet 2019

04 december - 05 december

Nationella skogsprogrammets årskonferens 2019 arrangeras den 4-5 december på Clarion Sign, Stockholm. Konferensens tema: Varför ser vi olika på skogen?

Människor ser olika på skogen och dess användning, det är ingen hemlighet. För att kunna lösa konflikter måste man våga prata om dem.

Skogsprogrammet är ett tvärsektoriellt redskap för regeringen att utveckla skogspolitiken. Enligt januariavtalet, punkt 26, ska det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn, och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

Årets tema på nationella skogsprogrammets årskonferens 2019 syftar till dialog om nyttjandet av skogen och vi börjar ett arbete att ta oss an konfliktlinjer och varför vi ser olika på skogen. Diskussioner från skogsprogrammets programråd ligger som grund i detta arbete. Visionen för skogsprogrammet är "Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland där skogen har en nyckelroll.

På konferensen diskuterar vi också hur programmet kan utvecklas vidare i linje med den politiska inriktningen i januariavtalet och hur de regionala perspektiven fångas upp.

Välkommen!

Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen

Anmäl dig senast 5 november

Deltagandet är kostnadsfritt. Logi ingår inte utan bokas separat.
Anmäl dig senast 5 november.

Konferensen är en årlig mötesplats för diskussion och dialog inom skogsprogrammet.