Frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen ska, med beaktande av den privata äganderätten till skog, ta fram ett förslag på ett system för att redovisa frivilliga avsättningar.

Systemet ska vara transparent och göra det möjligt för myndigheterna att följa upp de frivilliga avsättningarnas geografiska läge, varaktighet och naturvårdskvalitet. Dubbelräkning av exempelvis formellt skydd och frivilliga avsättningar ska undvikas.

Uppdraget ska utföras i samarbete med Naturvårdsverket och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 30 september 2020.

  • Senast uppdaterad: 2020-04-28