Genomförande av EU:s klimat- och energipolitik

Skogsstyrelsen ska bistå regeringskansliet i förberedelser och under förhandlingar.

Uppdragskälla: Regleringsbrev 2016. Omskrivet som återrapporteringskrav i regleringsbrev 2017 samt 2018.

Uppdraget återrapporteras i årsredovisningen. 

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05