Genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen

Skogsstyrelsen ska medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Uppdragskälla: Regeringsbeslut 2016-04-14

Rapporteras årligen den 31 januari fram till år 2020.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05