Moderna beredskapsjobb

Uppdragskälla: Regleringsbreven 2018 och 2019.

Rapporteras i årsredovisningen för 2018, samt 5 april 2019 till Statskontoret.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-08