Stärka informationssäkerheten och planera för framtida behov

Skogsstyrelsen ska arbeta för att stärka sin informationssäkerhet och planera för att möta framtida behov. 

I uppdraget ingår följande:

  • Analysera beroenden av externa parter, exempelvis it-tjänsteleverantörer och andra myndigheter, samt redovisa åtgärder som vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.
  • Analysera hur arbete på distans påverkar informationssäkerheten och redogöra för eventuella åtgärder som vidtagits eller planerats för att hantera identifierade risker.
  • Vid behov vidta åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet inklusive myndighetsledningens arbete med detta.

Uppdragskälla: Skogsstyrelsens regleringsbrev 2022.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-09-29