Skogskonsulent står i slutavverkningsskog lutad mot en stor gran.  Foto: @ Camilla Zilo

Statens värdegrund

Att vara statligt anställd innebär bland annat att göra riksdagens och regeringens beslut till verklighet, agera sakligt och behandla alla människor lika.

Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Den ska prägla Skogsstyrelsens arbetssätt, vara en drivkraft och ge vägledning i förhållningssättet till andra människor. Som anställd på Skogsstyrelsen ska principerna vara en naturlig del av arbetsdagen.

Värdegrunden utgår från sex rättsliga principer:

  • Demokrati
  • Legalitet
  • Objektivitet
  • Fri åsiktsbildning
  • Respekt
  • Effektivitet och service
  • Senast uppdaterad: 2023-08-15