Planläggare som förklarar skogsbruksplan för markägare

Experttjänster

Hittar du ingen produkt eller tjänst som passar in på det du efterfrågar? Vi erbjuder många andra olika tjänster, så kallade konsulttjänster, inom områdena inventering, besiktning, planläggning, vägprojektering, värdering och utbildning. Våra experter har lång erfarenhet av sammansatta och skräddarsydda tjänster. Kontakta oss redan idag för mer information.

Vi kan specialanpassa olika inventeringar/besiktningar för ditt behov, till exempel viltinventering, återväxtinventering, natur- och kulturmiljövärdesinventering, provtagning, hänsynsuppföljning eller skadeinventering.

Inom vägområdet kan vi erbjuda väglinjeprojektering och skogsbilvägsprojektering eller varför inte en utbildning i miljöanpassad vägbyggnadsteknik.

Om du behöver en skräddarsydd utbildning till ditt företag, exempelvis körkort för motor- eller röjsåg, om nyckelbiotoper/nyckelbiotopsinventering, kulturmiljövård eller grundläggande skogskunskap – då hjälper vi dig.

Vi erbjuder också föreläsningar eller seminarier inom skogliga ämnen och utför GIS-analyser enligt dina önskemål (avverkningsmöjligheter, volymberäkningar, skoglig statistik med mera). 

Skogsstyrelsen har tillgång till bra kartmaterial och kan därmed hjälpa dig med olika kartprodukter – antingen utskrivna på papper eller i digital form, till exempel jaktkartor, gödslingskartor med mera. De digitala kartorna levereras i kända filformat och kan dessutom många gånger användas i smartphones.

Exempel på vad vi kan erbjuda dig:

  • Kulturmiljövårdsutbildning
  • Hänsynsuppföljning
  • Jaktkartor
  • Skogliga GIS-analyser
  • Bearbetning och sammanställning av skoglig statistik
  • Senast uppdaterad: 2019-05-03