Hyggesbränning.

Bränning i skogsmark

Brand är en av de naturliga störningar som finns på skogsmark och den är en förutsättning för många insekter och svampars överlevnad. Brand skapar också goda förutsättningar för ny skog att etablera sig. Det gör att bränning i skogsmark är en bra åtgärd för både produktion och naturvård.

Vi har stor erfarenhet av planering och genomförande av såväl hyggesbränning som naturvårdsbränning. Genom att anlita oss kan du känna dig trygg med att åtgärden utförs på ett effektivt och säkert sätt. Vi erbjuder oss både att vara bränningsledare vid planerade bränningsobjekt och att utföra hela bränningen med egna resurser.

Som bränningsledare ansvarar vi för planering och genomförande, och fungerar som kontaktperson mot räddningstjänst och andra instanser i samband med bränningen. Vi kontrollerar även de yttre förutsättningar som påverkar bränningen och ser till att bränningen kan utföras på ett säkert sätt.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03