Gamla lövträd i höstskrud. Foto Josefina Sköld

Miljövårdande skötselåtgärder

Behöver du utveckla skyddsvärda objekt inom områden med särskilda naturvärden? För att kunna utföra miljövårdande skötselåtgärder krävs särskild kunskap om natur-, kultur- eller sociala värden. Med vår erfarenhet och expertis, kan vi hjälpa dig att utveckla dessa områden på bästa sätt efter dina behov och önskemål.

För dig som vill utveckla områden med höga natur-, kultur- eller sociala värden kan vi erbjuda tjänsten Miljövårdande skötselåtgärder. Information om och var det finns områden med särskilda naturvärden framgår bland annat i skogsbruksplanen. Där har områden, som kräver särskild skötsel, ofta klassningen PF (produktionsbestånd med förstärkt hänsyn) eller NS (naturvårdsbestånd med skötsel).

Vi erbjuder flera olika miljövårdande skötselåtgärder och anpassar uppdraget efter ditt specifika behov. Det kan exempelvis handla om att bygga vandringsleder med spångning över fuktig mark, röjning eller slåtter av ängsmark med känslig flora, skötsel av fornlämningsområden med till exempel gravar och fångstgropsystem eller röjning runt gränsstenar och skyddsvärda träd.

Med kontor över hela landet och vår goda lokalkännedom, erbjuder vi oss att utföra den här tjänsten nära dig. Oavsett vilken skötselåtgärd som är aktuell, kan du känna dig trygg med att vi utför den i nära dialog med dig.

 

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15