Planläggare som går i skogen.

Grön skogsbruksplan - kulturmiljöanpassad

I din skog ryms århundraden av historia i form av fornlämningar, fornlämningsområden och andra värdefulla kulturmiljöer som är värda att bevara och ta hänsyn till när du planerar ditt skogsbruk. Med vår kulturmiljöanpassade Gröna skogsbruksplan får du konkreta förslag på hur du kan synliggöra och förbättra tillgängligheten till skogens kulturmiljövärden.

Vår kulturmiljöanpassade Gröna skogsbruksplan är ett värdefullt verktyg som både ger en mycket god översikt av din fastighet och ett starkt stöd i skogsskötseln med avvägningen mellan kulturmiljö, virkesproduktion och miljöhänsyn. Planen innehåller samtliga delar som vår Gröna skogsbruksplan, men är dessutom kompletterad med detaljerade förslag på hur du kan anpassa skogsbruket med hänsyn till de kulturmiljöer som finns i skogen. Detta kan till exempel gälla planering av basvägar, användning av alternativa avverkningsmetoder, planering av föryngringsmetod och användning av småskalig teknik.

Planen bygger på en omfattande inventering i fält som arbetas fram i nära samarbete med dig som kund. Inventeringen genomförs med fokus på att identifiera skogsbestånd med omfattande kulturmiljövärden såsom fornåkrar, industri­lämningar och boplatser. Produkten vänder sig främst till kommuner som vill anpassa sitt skogsbruk till hänsyn för kulturmiljöer.

Resultatet levereras i en pärm där fastigheten redovisas genom avdelningsvisa beskrivningar och kartor. Det går även att få planen i digital form, konverterad till något av de vanligaste filformaten för PC-program för skogsbruksplaner som finns på marknaden. När skogsbruksplanen är färdig får du en detaljerad genomgång av innehåll och kartor. Skogsstyrelsen använder pcSKOG:s programvara för planproduktionen.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15