Karta från skogsbruksplan på webben

Grön skogsbruksplan på webben

Både för dig som sedan tidigare har en skogsbruksplan från oss, och vid nyplanläggning kan vi erbjuda en tilläggstjänst där du med personlig inloggning får tillgång till din skogsbruksplan på webben.

Här får du bland annat bakgrundsinformation i form av aktuella flygfoton, fastighetsgränser, höjdkurvor, vägar, bäckar, med mera. Du ser din fastighet med avdelningsgränser, avdelningsnummer och avdelningsdata. Fastighetens naturvärden och avverkningsanmälningar visas dessutom.

Skogsbruksplanen baseras på de skogliga data som samlades in vid det senaste inventeringstillfället. Det är därmed inte möjligt att uppdatera avdelningsdata eller kartans utseende, utan endast att titta på dem. Skogsbruksplanen på webben är anpassad för de vanligaste webbläsarna och den fungerar även på läsplatta.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15