Skogsbilväg

Skogsbilvägsprojektering

Vid planering av ett skogligt vägbygge som kräver ett heltäckande faktaunderlag är vår Skogsbilvägsprojektering tjänsten för dig. Med vår Skogsbilvägsprojektering får du en noggrann projektering av den tänkta skogsbilvägen. Det här är ett värdefullt underlag både för eget bruk och vid kontakter med berörda intressenter och entreprenörer.

Vår Skogsbilvägsprojektering ger dig ett mycket värdefullt underlag inför din planerade vägbyggnation, med en noggrann projektering av den tänkta skogsbilvägen, inklusive upprättande av fullständiga bygghandlingar och redovisning av utsättningsdata. Projekteringen utgör en viktig bas för ett miljöanpassat skogligt vägbyggande.

Vid en skogsbilvägsprojektering ses den bästa möjliga väglinjen ut baserad på markundersökningar och flygbilder. Vi tar även fram bygghandlingar som är ett mycket värdefullt underlag för dig vid kontakter med intressenter och entreprenörer.

I leveransen ingår den föreslagna väglinjen tätt utsnitslad i fält samt utritad på detaljkartor med både fotobakgrund och markering av trumlägen, mötesplatser och speciella markförhållanden. Väglinjen levereras också i digital form tillsammans med dokument som innehåller en teknisk beskrivning med mängdförteckning, byggförutsättningar och konstruktionslösningar.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15