Man som går på skogsväg med röjsåg i handen. Foto: Patrik Svedberg

Röjsågsutbildning Nivå RA − repetition

Den här utbildningen ger dig repetition om kunskaper och färdigheter för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly.

Utbildningen syftar till att befästa de kunskaper som krävs för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågskörkort nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Utbildningen vänder sig till dig som är en van användare inom nivå RA.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig röjsågskörkort nivå RA. Du kan även välja att gå utbildningen utan att köra upp. För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen förrän du har fyllt 18 år.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Skogsstyrelsens försäkring täcker inte eventuella olyckshändelser för deltagare på utbildning. Du bör därför ha en olycksfallsförsäkring som gäller vid utbildningstillfället.

Omfattning

En dag, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Pris

4 125 kronor inklusive moms.

Förkunskaper

Tidigare vana krävs.

Kompletterande utbildningar

Se relaterade webbsidor.

Material

Boken Röjsågning och annan skogsvårdsteknik ingår.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18