Utbildningstillfällen och intresseanmälan

Just nu byter vi system för utbildningstillfällen och intresseanmälan. Det nya systemet kommer att underlätta för dig som kund att både se och anmäla dig till våra utbildningar.

Det nya systemet kommer att vara på plats i början av februari 2023. Undertiden kommer du kunna se de utbildningar vi erbjuder under januari-mars 2023 nedan. Om du vill anmäla dig till en av utbildningarna hör du av dig direkt till utbildningsansvarig för aktuell utbildning eller direkt till 020-35 90 00.

Distrikt Ort Startdatum Sista anmälnings-datum Utbildnings-
ansvarig
Telefon E-post

Motorsågskörkort Nivå A - motorsågning

Stockholm-
Gotland
Ladviks kursgård, Vaxholm 2023-01-27 2023-01-13 Andreas Wikner 08-544 311 45 andreas.wikner
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Lammhult,
Asa herrgård
2023-01-31 2023-01-17 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Skåne Höör, Ullstorps kursgård 2023-02-09 2021-01-26 Robert Andreasson 0413-29 463 robert.andreasson
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-02-10 2023-01-27 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Värnamo 2023-02-13 2023-01-30 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-02-21 2023-02-07 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Sävsjö 2023-02-27 2023-02-13 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-03-07 2023-02-21 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se
Dalarna Falun, Rankhyttan 2023-03-09

2023-02-23

Roger Eriksson 0281-59 47 42 roger.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-03-10 2023-02-24 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-03-21 2023-03-07 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se

Motorsågskörkort Nivå AB- motorsågning och trädfällning

Gävleborg Hudiksvall 2023-02-03 2023-01-30 Urban Johansson 065-377 87 urban.johansson
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-02-06 2023-01-23 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Stockholm- Gotland Ladviks kursgård, Vaxholm 2023-02-06 2023-01-23 Andreas Wikner 08-544 311 45 andreas.wikner
@skogsstyrelsen.se
Halland Halmstad, Egernahult 2023-02-07 2023-01-24 Magnus Gunnarsson 035-136834 magnus.gunnarsson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Värnamo 2023-02-13 2023-01-30 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Dalarna Falun, Rankhyttan 2023-02-15 2023-02-01 Roger Eriksson 0281-59 47 42 roger.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-02-21 2023-02-07 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se
Stockholm-Gotland Vaxholm, Ladvik 2023-02-27 2023-02-13 Andreas Wikner 08-544 311 45

andreas.wikner
@skogsstyrelsen.se

Jönköping Sävsjö 2023-02-27 2023-02-13 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Göteborg Bryggaregatan 19, Borås 2023-02-28 2023-02-14 Jesper Aldegren 033-482 517 jesper.aldegren
@skogsstyrelsen.se
Halland Ullared, Åkulla 2023-02-28 2023-02-14 Marcus Björsell 0346-377 54 marcus.bjorsell
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-03-06 2023-02-20 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Värmland Karlstad, Landviken 2023-03-07 2023-02-21 Ingemar Lund 0565-477 89 ingemar.lund
@skogsstyrelsen.se
Dalarna Falun, Rankhyttan 2023-03-07 2023-02-21 Roger Eriksson 0281-59 47 42 roger.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-03-07 2023-02-21 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Nässjö 2023-03-21 2023-03-07 Magnus E. Andersson 0380-51 47 35 magnus.e.andersson
@skogsstyrelsen.se
Göteborg Bryggaregatan 19, Borås 2023-03-28 2023-03-14 Jesper Aldegren 033-482 517 jesper.aldegren
@skogsstyrelsen.se
Halland Ullared, Åkulla 2023-03-28 2023-03-14 Marcus Björsell 0346-377 54 marcus.bjorsell
@skogsstyrelsen.se

Motorsågskörkort Nivå AB- repetition

Stockholm-Gotland Vaxholm, Ladviks kursgård 2023-03-08 2023-02-22 Andreas Wikner 08-544 311 45

andreas.wikner
@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtland Stugun, plats meddelas senare 2023-04-20 2023-04-06 Joakim Thor 0696-171 97 joakim.thor
@skogsstyrelsen.se
Motorsågskörkort Nivå C- trädfällning 
Göteborg Åkulla 2023-02-07 2023-01-24 Ulf Augustsson 033-48 25 02 ulf.augustsson
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Lammhult, Asa herrgård 2023-02-08 2023-01-25 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Lammhult, Asa herrgård 2023-03-08 2023-02-22 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Stockholm-Gotland Vaxholm, Ladvik 2023-03-14 2023-02-28 Andreas Wikner 08-544 311 45

andreas.wikner
@skogsstyrelsen.se

Dalarna Falun, Rankhyttan 2023-04-24 2023-04-10 Roger Eriksson 0281-59 47 42 roger.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Röjsågskörkort Nivå RA- grund
Jönköping Lammhult, Asa herrgård 2023-03-13 2023-02-27 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Värnamo 2023-03-22 2023-03-08 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Göteborg Bryggaregatan 19, Borås 2023-03-23 2023-03-09 Jesper Aldegren 033-482 517 jesper.aldegren
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Vetlanda 2023-03-28 2023-03-14 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-04-03 2023-03-21 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Röjsågskörkort Nivå RARB
Göteborg Bryggaregatan 19, Borås 2023-03-14 2023-02-28 Jesper Aldegren 033-482 517 jesper.aldegren
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Värnamo 2023-03-22 2023-03-08 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Halland Ullared, Åkulla 2023-03-28 2023-03-14 Marcus Björsell 0346-377 54 marcus.bjorsell
@skogsstyrelsen.se
Jönköping Vetlanda 2023-03-28 2023-03-14 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
Sörmland-Örebro Vallmotorp 2023-04-17 2023-04-03 Anders Eriksson 0155-26 49 79 anders.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Dalarna Falun, Rankhyttan  2023-04-18 2023-04-04 Roger Eriksson 0281-59 47 42 roger.eriksson
@skogsstyrelsen.se
Röjsågskörkort Nivå RB- skogsröjning
Jönköping Lammhult, Asa herrgård 2023-03-16 2023-03-02 Christer Sandström 0383- 19 734 christer.sandstrom
@skogsstyrelsen.se
SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning- förnyelse
Göteborg Uddebo, Tranemon 2023-03-02 2023-02-16 Ulf Augustsson 033-48 25 02 ulf.augustsson
@skogsstyrelsen.se
Göteborg Uddebo, Tranemon 2023-03-30 2023-03-16 Ulf Augustsson 033-48 25 02 ulf.augustsson
@skogsstyrelsen.se
Uppsala- Västmanland Sala 2023-05-11 2023-04-27 Josefina Sköld 021- 15 36 43 josefina.skold
@skogsstyrelsen.se
SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn Avverkning- Grunder
Göteborg Uddebo, Tranemon 2023-03-13 2023-02-27 Ulf Augustsson 033-48 25 02 ulf.augustsson
@skogsstyrelsen.se
Uppsala- Västmanland Sala 2023-05-09 2023-04-25 Josefina Sköld 021- 15 36 43 josefina.skold
@skogsstyrelsen.se
  • Senast uppdaterad: 2022-12-29