Skyddad tallstam. Foto Michael Ekstrand

Målbilder för god miljöhänsyn - webbutbildning

Sedan början av 2014 finns målbilder för god miljöhänsyn framtagna inom skogssektorn. Den här webbutbildningen ger dig kunskap om vilka målbilderna är och hur de ska tillämpas i praktiken.

Målbilderna är tydliga beskrivningar av vad skogsbruket kan göra på plats i skogen för att bidra till att det skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen ska nås. De är ett resultat av ett dialogprojekt som genomförts med representanter från myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer.

Under utbildningen beskrivs och diskuteras målbilder (ca 50 st) inom många olika områden, till exempel inom hänsynskrävande biotoper, naturvärdesträd, kantzoner mot våtmark, kulturmiljöer, mark och vatten samt friluftsliv och rekreation.

Utbildningen vänder sig främst till tjänstemän och fältpersonal inom den skogliga sektorn, inom länsstyrelse och kommuner, men även entreprenörer, maskinförare och till dig som arbetar med inventering och planering.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är webbaserad, via vårt utbildningsprogram "itslearning", och dina personliga inloggningsuppgifter skickas till dig när vi fått din anmälan. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt där du utgår från en studiehandledning och sedan lär dig mer om de olika målbilderna med hjälp av faktablad och filmer.

Utbildningsprogrammet "itslearning" kan köras i de flesta webbläsare på datorer. Programmet fungerar även på surfplattor med operativsystemen Android och IOS samt på mobiltelefoner med operativsystemet Android.

Du har alltid möjlighet att ställa frågor till en utbildningsledare och delta i diskussionstrådar via utbildningsprogrammet. Varje avsnitt avslutas med ett kunskapstest där du svarar på några frågor. Efter godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg.

Från och med första inloggningstillfället har du som längst ett år på dig att genomföra webbutbildningen. När du har genomfört utbildningen och fått ditt utbildningsintyg, så avslutas din inloggning i utbildningsprogrammet.

Omfattning

Ca 10 - 16 timmars självstudier via webben.

Pris

725 kr/deltagare inklusive moms.

Möjlighet till företagslicens finns, kontakta oss för mer information.

Betalningsvillkor

30 dagar efter mottagen faktura.

Förkunskaper

Krävs ej.

Material

I utbildningsprogrammet "itslearning" finns studiehandledning, artiklar, faktablad, filmer och kunskapstest.

Teknisk support

Vid problem med inloggningen eller behov av annan support i utbildningsprogrammet, kontakta utbildningsledaren.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03