Blankett för virkesmätning

Företag som utför virkesmätning ska anmäla det till Skogsstyrelsen och lämna uppgifter om verksamheten. Det kan du göra genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Skogsstyrelsen. Du kan också välja att använda formuläret "Anmälan om virkesmätning". Du ska lämna in uppgifterna varje år, senast 1 mars.