Blankett för virkesmätning

Företag som utför virkesmätning ska anmäla det till Skogsstyrelsen och lämna uppgifter om verksamheten.

Det gör du genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Skogsstyrelsen. Du ska lämna in uppgifterna varje år, senast 1 mars.