Stöd och bidrag

Läs anvisningarna till ansökningsblanketten och fyll i alla uppgifter i ansökan.

Söker du Nokås-stöd eller stöd för ädellövskogsbruk? Tänk på att du inte kan få stöd för åtgärder som du påbörjat innan din ansökan inkommit till Skogsstyrelsen.