Växtskydd

Om du ska använda växtskyddsmedel i skogen måste du i vissa fall anmäla det till kommunen om området har en sammanhängande area över 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Följande fall måste anmälas

  • Bekämpning av vegetation runt plantor
  • Behandling av fångstvirke för att bekämpa granbarkborre
  • Senast uppdaterad: 2022-10-21