Brand i skog.

Brandkarta 2018

Skogsstyrelsen har modifierat sin webbapp med kartunderlag som kan vara ett stöd i bekämpningen av de skogsbränder som rasar på många håll i Sverige. Webbappen fungerar på både datorer och smarta telefoner.

Webbappen är ett komplement till de kartor och den geografiska information som räddningstjänst och länsstyrelser använder. Kartan visar var det finns aktiva bränder, uppgifter som uppdateras ungefär fyra gånger per dygn.

I appen finns också en mängd olika kartunderlag som kan vara till nytta vid brandbekämpning, till exempel trädhöjder, terränghöjder, infrastruktur och byggnader. Med hjälp av gps zoomar kartan in på den plats där användaren befinner sig och det går även att mäta avstånd, ytor och att dela kartvy med andra.

Uppgifter om pågående bränder kommer från NASA ”Near Real-Time (NRT) active fire data” och bygger på temperaturindikationer. Se också SOS-alarms lägesbilder på deras webbplats. 

Webbappen riktar sig i första hand till organisationer och personer som bekämpar skogsbränder, men kan även användas av allmänheten.

Lägg till kartan som en app i din telefon

Du kan lägga till kartan som en app i din smarta telefon. Öppna kartappen genom att klicka på länken ovan. Använder du iPhone så väljer du dela-knappen och därefter "Lägg till på hemskärmen". Använder du Android så klickar du på inställningar och därefter "Lägg till på startskärmen".