Två personer står i skogen och tittar på mobilen.

Rådgivning

Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning för dig som skogsägare. Rådgivningen kan ske i fält, på kontoret eller på distans. Du beställer den på ditt lokala kontor.

Det här kan vi ge råd om:

  • Rådgivning med stöd av e-tjänsten Mina sidor. Där finns kartunderlag och andra uppgifter om din skog samlade som till exempel trädhöjder, volymer och markfuktighetskarta. Detta tillsammans med din egen kunskap om hur det ser ut på plats ger ett bra underlag för rådgivning om ett flertal olika skogsbruksåtgärder
  • Ädellöv – Rådgivning om skötsel av ädellövskog eller om hur du kan öka arealen ädellövskog på din fastighet. Vi berättar också gärna om vilka ekonomiska stöd du kan söka för bidrag till skötsel av ädellövskog.
  • Åtgärder som gynnar natur-, kultur- eller rekreationsvärden i skogen. Rådgivningen kan ske i fält, på kontoret eller på distans och i vissa fall kan den vara underlag om du vill söka ekonomiskt stöd för åtgärderna.
  • Hyggesfritt skogsbruk eller kontinuitetsskogsbruk. Rådgivning i fält, på kontoret eller på distans.

Utbudet av rådgivning kan variera beroende på var i landet du beställer den.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-11