Distanskurs Skog med variation

I kursen Skog med variation får du kunskap om varför ett mer varierat skogsbruk är bra och hur du kan göra för att skapa mer variationen på din fastighet. Du får också själv fundera på vilka mål du har med din skog.

Plats: På distans via webben

Startdatum: 2019-01-29

Tid: 00.00

Kursen är grundläggande och går på distans via Skogsstyrelsens lärplattform på webben. Kursen är avgiftsfri och det krävs inga förkunskaper. Upplägget bygger på självstudier, men skogskonsulenter från olika delar av Sverige kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion. Som deltagare får du ta del av faktamaterial i form av artiklar, presentationer och filmer. Även kunskapstester och diskussionsuppgifter ingår i kursen.

Kursen öppnar den 29 januari och stänger tre veckor senare den 19 februari. Du gör kursen när du vill under perioden. Den beräknade tidsåtgången beror mycket på ditt eget intresse och engagemang, men räkna med minst 4 timmar.

Kontaktperson

Caroline Vågberg

060-55 31 67

caroline.vagberg@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.