Intressant och givande skogskväll

Välkommen till en skogskväll där vi diskuterar skogsskador, älgar, variation på grund av klimatpåverkan med mera. Tillfälle till frågor och diskussion ges under hela kvällen. Under kvällen bjuds det på kaffe och fika. Varmt välkomna!

Plats: Hotell Akerlund Jokkmokk

Startdatum: 2019-02-20

Tid: 00.00

Diskussionspunkter under kvällen: * Älgen och skogen samt andra skogsskador * Varierat skogsbruk * Hyggesfritt * Hur söker du stöd från skogens miljövärden * ReBorN projektet * Nyckelbiotoper. Vad gäller? * Mina sidor kopplat till din fastighet

Kontaktperson

Thomas Hansson

0920-23 82 15

thomas.hansson@skogsstyrelsen.se

Södra Norrbottens distrikt

Anmälningsformulär

Jag vill helst ha kontakt via

    Information om personuppgiftsbehandling i samband med skogsträffar

    För att Skogsstyrelsen ska kunna administrera skogsträffar, kommunicera och fortsätta sprida information till dig som deltagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

    Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utifrån ett allmänt intresse baserat på vårt uppdrag att föra ut kunskap och information i enlighet med skogspolitiken. Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter i två år och tio år vid EU-finansierade skogsträffar. Därefter gallras uppgifterna.

    Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.