E-avverka

E-avverka är ett system som gör det möjligt att skicka in avverkningsanmälningar och ansökningar som XML-dokument via e-post till Skogsstyrelsen. Systemet är avsett för företag med egna GIS.

I dag kommer mer än hälften av alla avverkningsanmälningar och -ansökningar in via E-avverka. I stort sett alla större bolag och skogsägarföreningar tillsammans med flera stift och många större köpsågverk använder E-avverka.

Schemaversion 5 och 6 utgår

Äldre versioner av E-avverka (schemaversionerna 5 och 6) kommer att släckas under hösten 2017. Har du frågor om någon av dem, kontakta vår support. Schemaversion 7 kommer att fasas ut någon gång under 2018 eller in på 2019.

Nemus ersätter E-avverka

Behöver du utveckla en ny koppling mot E-avverka bör du överväga att anpassa ditt system till den nya digitala tjänsten Nemus i stället.  E-avverka kommer att avvecklas inom något år och vi rekommenderar att du redan nu väljer att gå över till  Nemus som bygger på modernare teknik.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-23