E-avverka

E-avverka är ett system som gör det möjligt att skicka in avverkningsanmälningar och ansökningar som XML-dokument via e-post till Skogsstyrelsen. Systemet är avsett för företag med egna GIS.

Större bolag, skogsägarföreningar, flera av kyrkans stift och många större köpsågverk använder E-avverka ˗ en tjänst som kommer att stängas i slutet av 2018. Den ersätts med Skogsärenden för företag.

Schemaversionerna släcks eftersom

Äldre versioner av E-avverka (schemaversionerna 5 och 6) kommer att släckas under hösten 2017. Har du frågor om någon av dem, kontakta vår support. Schemaversion 7 kommer att fasas ut senare delen av 2018.

Anslut till Skogsärenden för företag redan nu

Står du inför att utveckla en ny koppling mot E-avverka bör du överväga att anpassa ditt system till den nya digitala tjänsten Skogsärenden för företag i stället.  Eftersom E-avverka kommer att avvecklas rekommenderar vi att du redan nu väljer att gå över till Skogsärenden för företag som bygger på modernare teknik.

  • Senast uppdaterad: 2018-06-14