Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation om Nemus.

Planerat underhåll Nemus

Planerat underhåll i Nemus produktionsmiljö

  • Fredagen den 1 mars driftsätts ny version i Nemus 2. Samtidigt installerar Skogsstyrelsen i Navet. Under en kortare stund är Nemus stängt. Dina ärenden läggs sedan på kö i Nemus till dess att Navet är installerat.
  • Fredagen den 22 mars installerar Länsstyrelsen i Platina. Under tiden kommer dina ärenden att läggas på kö i Nemus.

Planerat underhåll i Nemus testmiljö

  • Tisdagen den 26 mars uppdateras testmiljön i Platina. Under tiden kommer dina testärenden att läggas på kö i Nemus.

Planerat systemunderhåll hos Lantmäteriet

Lördagen den 9 mars har Lantmäteriet ett planerat underhåll av sina system. Det handlar om en systemuppdatering i databaser som innebär att flera direktåtkomstprodukter inte kommer fungera under tiden för uppdatering. Stoppet planeras att starta kl 8.00 och pågå i ca 2-4 timmar.

Alla ärenden som skickas in till Nemus kommer att få status åtgärd krävs (felkod R23). Undvik därför att skicka in ärenden under tiden systemunderhållet pågår.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15