Röjning i skogen.

Åtgärder i skogsbruket 2020

Har du fått brev om att delta i undersökningen Åtgärder i skogsbruket? Här finns instruktioner och inloggningssida till webbenkäten.

För att komma till webbenkäten klickar du på rutan "Svara på enkäten" på den här sidan.

Användarkoden till enkäten finns på brevet som du fick i brevlådan.

Stort tack för din medverkan!

Instruktion

  • Om ingen avverkning eller skogsvård genomförts under 2020, logga ändå in i webbenkäten och kryssa i nej. Det tar bara någon minut och är av stor hjälp för oss!
  • Uppgifter ska lämnas om bland annat areal och volym av olika avverkningsformer, areal av skogsvård och övriga åtgärder samt eventuell andel självverksamhet.
  • Uppgifterna ska avse 2020.

En beskrivning av de uppgifter som efterfrågas finns nedan. Ta gärna hjälp av den!

Instruktioner finns även i webbenkäten.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-23