Röjning i skogen.

Åtgärder i småskaligt skogsbruk 2019

Har du fått ett brev om att delta i undersökningen Åtgärds- och sysselsättningsstatistik i småskaligt skogsbruk? Här finns instruktioner och inloggningssida till webbformuläret.

För att komma till webbformuläret klickar du på rutan "Svara på enkäten" på den här sidan.

Användarkoden till formuläret finns på brevet som du fick i brevlådan.

Stort tack för din medverkan!

Instruktion

  • Uppgifter ska lämnas om bland annat areal och volym av olika avverkningsformer, areal av skogsvård och övriga åtgärder samt eventuell andel självverksamhet.
  • Uppgifterna ska avse 2019.
  • Om ingen avverkning eller skogsvård genomförts under 2019, logga ändå in i webbenkäten och sätt nollor i samtliga fält. Det tar bara någon minut och är av stor hjälp för oss!

En utförlig instruktion med beskrivning av efterfrågade uppgifter finns nedan. Ta gärna hjälp av den!

Instruktioner finns även i webbformuläret.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-24