Runskrift på rökstenen.

Historisk statistik

Här hittar du statistik som Skogsstyrelsen publicerat i Skogsstatistisk årsbok och i föregångaren Det enskilda skogsbruket. Sedan 2014 gör vi inte Skogsstatistisk årsbok.