Runskrift på rökstenen. Foto Michael Ekstrand

Historisk statistik

Här hittar du all statistik som Skogsstyrelsen publicerat i Skogsstatistisk årsbok och i föregångaren Det enskilda skogsbruket. Skogsstatistisk årsbok görs inte längre.