Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar juni och juli 2019

13 augusti

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO0314.