Gamla tallar i barrskog.

Biotopskydd och naturvårdsavtal 2018

05 februari

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik. Produktnummer JO1402.