Älg.

Äbin och andra skogliga betesinventeringar

Skogsstyrelsen utvecklar inventeringsmetoder som kan användas för att få mer kunskap om hur mycket mat för älgar och hjortdjur det finns samt hur djuren påverkar skogen. Resultatet av inventeringarna används till exempel när man ska besluta hur många älgar som ska skjutas varje år.

Metoderna vilar på vetenskapliga grunder och utvecklas hela tiden för att resultatet ska ha en god kvalitet. Skogsstyrelsen kan även genomföra inventeringar som uppdrag åt skogsbruket, myndigheter eller andra. Vanligast är flera parter med och betalar för inventeringarna. 

Skogsstyrelsen använder idag tre metoder för inventering;

  • Älgbetesinventering (Äbin) – mäter hur många träd som blivit skadade av älgar och hur svår skadan är.
  • Foderinventering (Fodpro) – mäter hur mycket mat för hjortdjur som finns i skogen.
  • Referenshägn – används för att visa skillnader i växtligheten när älgar, andra hjortdjur eller vildsvin inte kommer åt att beta.

Metoderna beskrivs mer utförligt i respektive manualer, se under Relaterade dokument. 

  • Senast uppdaterad: 2020-05-05