Luckhuggning i tallskog, Bräcke Jämtland

Återväxternas kvalitet

Här hittar du uppgifter om föryngringsmetod, andel godkända föryngringar, andel markberedning och antal huvudplantor. Vi redovisar resultaten per landsdel och ägarklass.

Skogsstyrelsen inventerar ungefär 450 föryngringsavverkningar per år. Inventeringen sker 5 år efter föryngringsavverkning i södra Sverige och 7 år efter i norra Sverige.

Godkänd andel föryngring motsvarar inventeringens tolkning av kraven i §6 skogsvårdslagen. Resultaten kan inte liktydas med resultat vid lagtillsyn i och med att inventeringsmetodiken skiljer sig åt.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik med produktnummer JO0311.