Virkesvälta och GROT-hög.

Bruttoavverkning

Här hittar du statistik om bruttoavverkning. Med bruttoavverkning menas volymen av alla fällda trädstammar. Även de som lämnas kvar i skogen.

Vår statistik och avverkningsstatistik från Riksskogstaxeringen vid SLU ger tillsammans en samlad beskrivning av avverkningen i landet. Därför redovisar vi även statistik från Riksskogstaxeringen i vår statistikdatabas och i det statistiska meddelandet.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0312.