Människor på promenad i lövskog

Frivilliga avsättningar och certifierad areal

Här hittar du statistik över skogsmark där markägaren frivilligt och utan ersättning bestämt sig för att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Här redovisas också hur mycket av den produktiva skogsmarken som är certifierad i enlighet med PEFC eller FSC.

Uppgifterna samlas in via bearbetning av geografisk information i kombination med enkäter till certifikatägare hos PEFC och FSC samt till enskilda skogsägare.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1404