Massor av barrplantor i en plantskola.

Levererade skogsplantor

Här hittar du statistik om levererade skogsplantor i Sverige. Vi redovisar uppgifterna per trädslag, produktionssätt, härkomst och användning av plantskydd.

Undersökningen är en enkätundersökning av alla registrerade företag för yrkesmässig handel med skogsodlingsmaterial. Totalt rör det sig om ca 40 företag varav de fem största står för 85 % av produktionen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0313.