Gård i skogskanten.

Struktur i skogsbruket

Här finns statistik om brukningsenheter och skogsägare.

Statistiken bygger på lantbruksenheter med produktiv skogsmark ur Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. Grunden till uppgifterna bygger därmed på de uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i deklarationen vid taxeringen. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes 2017 och det är det år som presenteras. För att ge perspektiv på förändringar redovisas även motsvarande statistik för 2007.

Statistiken ingår inte i Sveriges officiella statistik.

  • Senast uppdaterad: 2018-06-21