Gård i skogskanten.

Struktur i skogsbruket

Här finns statistik om brukningsenheter och skogsägare.

Statistiken bygger på lantbruksenheter med produktiv skogsmark ur Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. Grunden till uppgifterna bygger därmed på de uppgifter som fastighetsägarna själva lämnar i deklarationen vid taxeringen. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen genomfördes 2019 och det är det år som presenteras. För att ge perspektiv på förändringar redovisas även motsvarande statistik för 2007.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO1405.

  • Senast uppdaterad: 2018-06-21