Här är det störst risk för granbarkborre i Stockholms län

11 maj 2020

22 procent av skogarna i Stockholms län löper stor risk att drabbas av angrepp från granbarkborren i sommar. Det visar Skogsstyrelsens riskkartor som skogsägare i länet nu kan ta del av i sin mobil, dator eller surfplatta.

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.

Visar var man ska leta efter angrepp

När skogsägaren ska ut och leta efter nya angrepp kan Skogsstyrelsens nya karttjänst vara till stor hjälp eftersom du ser vilka områden som har högst risk för angrepp. Riskkartan för Stockholms län visar att cirka 22 procent av skogen har stor risk att drabbas.

– Riskindexkartan bekräftar den bild vi har av skadeläget i Stockholms län, med stor risk för angrepp i till exempel Södertörn, på Värmdö, samt norr om Mälaren. Om sommaren blir varm och torr har vi också stor risk för angrepp i det område som drabbades av stormen Alfrida, säger Karin Wågström, skadesamordnare för Stockholms län på Skogsstyrelsen.

Flera riskfaktorer sammanfaller

Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, torr mark, samt närhet till hyggen och tidigare angrepp. Riskindexkartan bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Skogsstyrelsens riskindexkartor har tidigare endast funnits för vissa län i södra och mellersta Sverige, men nu kan skogsägare i hela landet använda sig av verktyget som nås via Skogsstyrelsens webbplats och skogsägarens Mina sidor.

Tjänsten finns här: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skador-pa-skog/

Läs mer om granbarkborre: https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Mer information:

Karin Wågström, skadesamordnare Stockholms län, 0498-25 85 23, 070-521 80 11,
karin.wagstrom@skogsstyrelsen.se 

Alice Högström, projektledare, Skogsstyrelsen, 0560-68 99 59, 070-647 01 76, alice.hogstrom@skogsstyrelsen.se 

Rikard Flyckt, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38, 076-136 13 53
rikard.flyckt@skogsstyrelsen.se