Blommor, mandelblom och jungfrulin.  Foto: Kristian Svedberg

Skydda skog

Vill du bevara höga naturvärden på din mark och få ersättning? Här får du veta mer om vad formellt skydd av natur innebär. Du får också veta hur du som markägare själv kan ta initiativ till att bevara höga naturvärden genom formellt skydd.

Skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen. Därför behöver vi skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden.

Det finns olika sätt att skydda skog. Om du äger mark med höga naturvärden kan du själv bevara dem genom att göra en frivillig avsättning (utan ersättning) eller genom att anmäla intresse för formellt skydd (med ersättning).  Grundkravet är att området ska ha höga naturvärden som bedöms ha extra stor betydelse för växter och djur.  

Naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal är vanliga former av formellt skydd. Det formella består i att områdets naturvärden, genom beslut eller avtal, får ett tydligt juridiskt bindande skydd. Du kan ofta fortsätta äga marken i ett skyddat område och även behålla din rätt till jakt och fiske. 

Både du som markägare och vi myndigheter har viktiga kunskaper om värden i naturen. Du känner din mark och vi myndigheter vet vad som behöver bevaras. Tillsammans gör vi viktiga insatser för att nå Sveriges miljömål och bevara natur, nu och för framtiden.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14