Vem berörs?

Om ditt företag handlar med produkter som omfattas av avskogningsförordningen ska företaget leva upp till de krav som ställs i förordningen.

Om ditt företag importerar, exporterar eller handlar med produkter som omfattas av förordningen på EU:s inre marknad, omfattas företaget av förordningen. Det innebär bland annat att företaget ska ha ett system för tillbörlig aktsamhet.

Verksamhetsutövare

Du räknas som verksamhetsutövare och ska uppfylla kraven i avskogningsförordningen om du

 • importerar produkter som omfattas av avskogningsförordningen från länder utanför EU
 • exporterar produkter som omfattas av avskogningsförordningen till länder utanför EU
 • tillverkar produkter som omfattas av avskogningsförordningen
 • är nötköttsproducent
 • är skogsägare som själv avverkar och säljer ditt virke
 • är köpare av stående skog som ska avverkas
 • handlar med produkter som omfattas av avskogningsförordningen och ditt företag är ett stort företag

Handlare

Om du köper och säljer produkter som redan finns på EU:s marknad räknas du som handlare enligt förordningen. Om ditt företag är ett litet eller medelstort företag måste du spara följande information om produkten:

 • referensnummer för de förklaringar om tillbörlig aktsamhet som produkten omfattas av,
 • vem du har köpt produkterna av och
 • vem du har sålt produkterna till

Om du säljer direkt till en konsument behöver du inte spara uppgifterna om vem du har sålt produkterna till.

Virkesköpande företag

Du som köper virke som avverkas i Sverige kommer att behöva följa bestämmelserna i avskogningsförordningen från och med den 30 december 2024.

För virke som har avverkats före den 29 juni 2023 och säljs efter den 30 december 2024 gäller inte avskogningsförordningen utan timmerförordningen.

Vad innebär det?

Avskogningsförordningen innebär att du måste kunna visa att din avverkning inte har orsakat skogsförstörelse.

Med skogsförstörelse menas omvandling av

 • urskog eller naturligt föryngrad skog till skogsplantager eller till annan träd- och buskmark eller
 • urskog till planterad skog.

Vilka krav ställs?

Dessutom finns det krav i avskogningsförordningen på att du ska ha ett system för tillbörlig aktsamhet. Du ska också lämna in en förklaring om tillbörlig aktsamhet i EU:s informationssystem innan skogen avverkas. Det är möjligt att anlita ett ombud för att lämna in förklaringen om tillbörlig aktsamhet.

Mikroföretag, små företag, medelstora företag

Så här definieras mikroföretag, små företag och medelstora företag i direktiv 2013/34/EU. Minst två av tre gränsvärden får inte överskridas på balansdagen.

Mikro

 • Balansomslutning: 450 000 EUR
 • Nettoomsättning: 900 000 EUR
 • Antal anställda: 10

Små företag

 • Balansomslutning: 5 miljoner EUR
 • Nettoomsättning: 10 miljoner EUR
 • Antal anställda: 50

Medelstora företag

 • Balansomslutning: 25 miljoner EUR
 • Nettoomsättning: 50 miljoner EUR
 • Antal anställda: 250

Small and medium-sized enterprises (ec.europe.eu)

 • Senast uppdaterad: 2024-05-20