Vem berörs?

Om ditt företag handlar med produkter som omfattas av avskogningsförordningen ska företaget leva upp till de krav som ställs i förordningen.

Om ditt företag importerar, exporterar eller handlar med produkter som omfattas av förordningen på EU:s inre marknad, omfattas företaget av förordningen. Det innebär bland annat att företaget ska ha ett system för tillbörlig aktsamhet.

Verksamhetsutövare

Du räknas som verksamhetsutövare och ska uppfylla kraven i avskogningsförordningen om du

 • importerar produkter som omfattas av avskogningsförordningen från länder utanför EU
 • exporterar produkter som omfattas av avskogningsförordningen till länder utanför EU
 • tillverkar produkter som omfattas av avskogningsförordningen
 • är nötköttsproducent
 • är skogsägare som själv avverkar och säljer ditt virke
 • är köpare av stående skog som ska avverkas
 • handlar med produkter som omfattas av avskogningsförordningen och ditt företag är ett stort företag

Handlare

Om du köper och säljer produkter som redan finns på EU:s marknad räknas du som handlare enligt förordningen. Om ditt företag är ett litet eller medelstort företag måste du spara följande information om produkten:

 • referensnummer för de förklaringar om tillbörlig aktsamhet som produkten omfattas av,
 • vem du har köpt produkterna av och
 • vem du har sålt produkterna till

Om du säljer direkt till en konsument behöver du inte spara uppgifterna om vem du har sålt produkterna till.

Mikroföretag, små företag, medelstora företag

Så här definieras mikroföretag, små företag och medelstora företag i direktiv 2013/34/EU. Minst två av tre gränsvärden får inte överskridas på balansdagen.

Mikro

 • Balansomslutning: 450 000 EUR
 • Nettoomsättning: 900 000 EUR
 • Antal anställda: 10

Små företag

 • Balansomslutning: 5 miljoner EUR
 • Nettoomsättning: 10 miljoner EUR
 • Antal anställda: 50

Medelstora företag

 • Balansomslutning: 25 miljoner EUR
 • Nettoomsättning: 50 miljoner EUR
 • Antal anställda: 250

Small and medium-sized enterprises (ec.europe.eu)

 • Senast uppdaterad: 2024-04-18