Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.

Skadebesiktning

Jobbar du med skadereglering i samband med skogsskador? Då är det väldigt värdefullt att få ett bra faktaunderlag om skadans omfattning. Med vår Skadebesiktning får du ett heltäckande underlag för skadereglering i samband med hantering av försäkringsärenden.

När en skada uppstår på skog eller skogsmark är det viktigt att snabbt bilda sig en uppfattning om skadans omfattning. Med vår Skadebesiktning får du kompletta uppgifter om vad som har orsakat skadan och när den skedde, för att kunna reglera skadorna och ersätta försäkringstagare.

Vi har stor erfarenhet av besiktningar i samband med skogsskador orsakade av storm, insekter och brand och erbjuder även besiktningar för andra typer av skador såsom sork- och körskador. Vår opartiska ställning gentemot marknadens aktörer gör vårt arbete mycket tillförlitligt.

Tjänsten riktar sig även till dig som privat skogsägare som fått en skada på din fastighet och vill veta omfattningen och få förslag på åtgärder för att hantera skadad skog.

Vid en skadebesiktning samlar vi in uppgifter om skadan i fält - allt ifrån skadans orsak och skadetidpunkt, till dess omfattning avseende areal och volym. Leveransen innehåller kartor, samt ifyllda besiktningsblanketter enligt respektive försäkringsbolags villkor.

  • Senast uppdaterad: 2019-05-03