Tallkvist
. Foto Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen - myndigheten för frågor som rör skog

Skog till nytta för alla

Landskap
. Foto Michael Ekstrand

Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av olika typer av skog

FSC-certifierad ek, Bankeryd. Foto Michael Ekstrand

Årligen tar vi emot cirka 50 000 avverkningsanmälan

Om oss

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.