Skogsstyrelsen begär politiskt förtydligande om höga naturvärden