Statistik

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.

Här på statistiksidorna finns både statistik som ingår i Sveriges officiella statistik och resultat från andra undersökningar.